• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

شنبه, 21 مرداد 1396   - جهت دریافت فایل کلیک کنید.
یکشنبه, 07 خرداد 1396 مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه، از کلیه دانشجویانی که دارای کارت مربیگری و گواهی های معتبر می باشند، جهت همکاری در فعالیت های فوق برنامه به عنوان مربی ورزشی و کارشناس واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره در سال تحصیلی 96-97 دعوت به عمل می آورد. علاقمندان می توانند درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ 96/3/31 به دفتر این مدیریت واقع...
چهارشنبه, 13 بهمن 1395   - جهت دریافت برنامه کلیک کنید.
چهارشنبه, 13 بهمن 1395   - جهت دریافت برنامه کلیک کنید.
سه شنبه, 28 دی 1395 به گزارش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، ارزیابان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی توسط جناب آقای دکتر قاسمی و سرکار خانم دکتر صالحی پور در روز چهارشنبه 95/10/29 در دانشگاه رازی حضور می یابند.   مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
سه شنبه, 28 دی 1395 مدیریت تربیت بدنی اقدام به برگزاری همایش پیاده روی دختران درتاریخ 95/10/15 و مسابقه پرتاب حلقه دختران درتاریخ 95/10/26 در محوطه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمود. همچنین این مدیریت اقدام به برگزاری همایش پیاده روی پسران در تاریخ 95/10/16 و آمادگی جسمانی پسران در تاریخ 95/10/26 در محوطه خوابگاه شهید مطهری نمود. مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  
IMAGE
چهارشنبه, 08 دی 1395 - جهت دریافت فایل گزارش کلیک نمایید.