تماس با ما

تماس

نشانی:
کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی - حوزه معاونت دانشجویی - کد پستی: 6714967346

تلفن: 083-34283273

دورنگار: 083-34283273

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.