گزارش برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397 چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در ادامه برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی در بین دانشجویان پسر به شرح ذیل نمود .

رشته ورزشی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

پرتاب پنالتی بسکتبال

سه شنبه (97/2/11)

سالن شماره یک مدیریت تربیت بدنی

20 نفر

آمادگی جسمانی

شنبه

(97/2/15)

سالن شماره یک مدیریت تربیت بدنی

18 نفر

فوتبال دستی

یک شنبه (97/2/16)

اتاق ورزش و تندرستی خوابگاه شهید اشرفی

10 تیم 

 

 
برگزاری مسابقات پرتاب و دریافت فریزبی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397 چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی  در تاریخ 97/2/10 ساعت 18 اقدام به برگزاری مسابقه پرتاب و دریافت فریزبی در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی نمود . تعداد 12 تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت نمودند که در پایان سه تیم برتر تعیین گردید.

 
برگزاری مسابقات دو همگانی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397 چاپ پست الکترونیک


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی  در تاریخ 97/2/9  ساعت 10 صبح  اقدام به برگزاری مسابقه دو همگانی در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی نمود . تعداد 30 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نمودند که پس از طی مسافت 2000 متر، پنج نفر برتر تعیین گردید.

 
برگزاری کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی دانشجویان پسر چاپ پست الکترونیک

 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای تقویم ورزشی سالانه در بخش آموزش با کسب مجوز از فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به برگزاری کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی دانشجویان پسر نمود . این کلاس از روز چهارشنبه 97/1/29  با شرکت 20 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه رازی در سالن ورزشی شهید بهشتی آغاز گردید.

 

 

صفحه 1 از 23

«شروعقبلی12345678910بعدیپایان»