اطلاعیه ورزشی
چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه، از کلیه دانشجویانی که دارای کارت مربیگری و گواهی های معتبر می باشند، جهت همکاری در فعالیت های فوق برنامه به عنوان مربی ورزشی و کارشناس واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره در سال تحصیلی 96-97 دعوت به عمل می آورد. علاقمندان می توانند درخواست همکاری خود را حداکثر تا تاریخ 96/3/31 به دفتر این مدیریت واقع در ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه ارائه دهند.


تلفن تماس: 34283269                                                                                       مدیریت تربیت بدنی دانشگاه